HOME

O SOUBORU

AKTUÁLNĚ

FOTOGALERIE

KONTAKTY

Odkazy

Vyhledávání

UŽIVATEL

Historie

První zmínka o souboru je z konce roku 1972, kdy se několik zakládajících členů zúčastnilo silvestrovské zábavy v Újezdci u Luhačovic, kde předvedli ukázku lidových tanců. Založení souboru se datuje roku 1973, kdy vznikl v Újezdci „SLOVÁCKÝ KRÚŽEK" pod vedením Josefa Kovaříka Újezdec u Luhačovic - Stavění máje 1973Ludmily Hasalové (rozené Jančářové). Prvním impulsem ke vzniku byla 5. přehlídka vesnických souborů v Sušici. Tam soubor doprovázela dětská cimbálová muzika „ŠABLIČKA" pod vedením J. Chovance. V této době začíná pravidelná činnost souboru. V roce 1974 uvedli členové první celovečerní program pod názvem „Veselá je dědina". V tomto roce soubor přešel pod nového zřizovatele, jímž byla ZO SSM JZD Uh. Brod a začal používat nový název „ROZMARÝN". V této době začíná soubor úzce spolupracovat s J. M. Kristem, jenž je tvůrcem většiny kmenových čísel souboru. Při zpracování historických materiálů se kladl důraz především na autenticitu podání vlastního regionu a nejbližšího okolí. S minimálními jevištními úpravami se soubor snaží zpracovávat dochované materiály z Újezdce, Těšova a Uherského Brodu. Později i z okolních regionů, hlavně Luhačovického Zálesí a blízkých Kopanic. Přelomovým rokem byl rok 1989, kdy odchází většina členů i vedoucí Jožka Kovařík, který už několik let řídil soubor sám. Končí spolupráce s cimbálovou muzikou „ŠABLA" a soubor přichází o svého zřizovatele ZO SSM JZD Uh. Brod. Po roce se vedení souboru ujímají Ladislav Zapletal a Petr Vozár. Rok 1973 - tanečníci s J. M. KristemSoubor začíná znovu pracovat a je navázána spolupráce s muzikanty uherskobrodského gymnázia. Vzniká nová cimbálová muzika „ROZMARÝN". V roce 1997 odchází ze souboru jeden z hlavních vedoucích, Ladislav Zapletal, a vedení souboru se ujímá Petr Vozár, který se později stává uměleckým vedoucím. Organizačním vedoucím se stává Miroslav Jančář. V tomto složení působí vedení souboru dodnes. Kmenovým repertoárem jsou především čísla původní. Tento repertoár je doplňován i novými choreografiemi. Velkou předností je také důsledné dodržování krojové čistoty. Při vystoupeních jsou používány původní kroje, které byly zhotoveny tradičním způsobem a tradičními způsoby jsou také udržovány. Za dobu své existence se soubor účastnil řady tuzemských i mezinárodních festivalů jak doma, tak i po celé Evropě (např. v Itálii, Portugalsku, Holandsku, Litvě,...), kde vždy důstojně reprezentoval náš region. V současné době má soubor asi 25 aktivních tanečníků a vlastní cimbálovou muziku. Základní repertoár tvoří sedlcké tance Újezdce, Uherského Brodu a Zálesí. Jevištně jsou zpracovány zvyky svatební, velikonoční, dožínkové, fašankové, regrútské a zvyky u muziky. Dále pak tance řemeslnické, zbojnické a tance z okolí Újezdce.

Ukázka fotografií ze souborové kroniky č. 1


optimalizace PageRank.cz